Dr hab.n.med. Ewelina Sielska-BadurekDr Ewelina Sielska-Badurek - foniatra i audiolog

 

Adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Poradni Foniatrycznej WUM.

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie oraz Akademię Muzyczną w Gdańsku na wydziale Wokalno-Aktorskim. 

Specjalizuje się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu chorób narządu głosu (w szczególności u wokalistów, pacjentów zawodowo posługujących się głosem, pacjentów z porażeniami krtani, guzkami głosowymi, refluksem gardłowo-krtaniowym, polipami, torbielami krtani, obrzękami Reinke, niedomykalnością fałdów głosowych, bezgłosem, czy zaburzeniami mutacji). Ponadto przeprowadza diagnostykę endoskopową u pacjentów z podejrzeniem raka krtani, czy zmian przednowotworowych w obrębie krtani.

U dzieci m.in. przy pomocy fiberoskopu ocenia migdałek gardłowy i kwalifikuje do ewentualnej adenotomii. 

W 2015 roku, jako pierwszy lekarz w Polsce przeprowadziła augmentację krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia poprawiając jakość głosu u pacjenta z porażeniem krtani.

Stworzyła autorski program czynnościowej terapii zaburzeń głosu w śpiewie w oparciu o technikę Lax Vox, techniki manualne, metodę akcentów, czy metodę żucia Froeschelsa.

Doświadczenie zawodowe wyniosła ze staży, kursów i konferencji, m.in. w USA, Anglii, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Danii, Finlandii, Austrii, Czechach, Włoszech, czy Hiszpanii. Dodatkowo w pracy z pacjentami z zaburzeniami głosu wykorzystuje wiedzę uzyskaną na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej oraz doświadczenie zdobyte jako wokalistka i nauczyciel śpiewu.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pt Wpływ czynnej rehabilitacji głosu na leczenie dysfonii u śpiewaków (2014)

Stopień doktora habilitacyjnego uzyskała na podstawie cyklu publikacji pt Nowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w zaburzeniach głosu ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń głosu w śpiewie (2018)

Jest autorką licznych artykułów naukowych głównie dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń głosu w śpiewie, czy laryngoplastyki iniekcyjnej w znieczuleniu miejscowym.

Nagrodzona m.in. Dyplomem Ministra Zdrowia oraz sześcioma Nagrodami Rektora WUM.