Foniatria i audiologiaDr Ewelina Sielska-Badurek - foniatra i audiolog


Dr hab.n.med. Ewelina Sielska-Badurek

Adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Poradni Foniatrycznej WUM.

 


Światowy Dzień Głosu - Zapraszamy!

Głos ludzki w niesamowity sposób pozwala nam komunikować się ze sobą, wymieniać opinie, dzielić przeżyciami, czy wyrażać emocje. Sam głos, jego modulacje, zmiany wysokości, natężenia czy barwy niejednokrotnie dużo więcej przekazują niż wypowiadane słowa.

Co więcej, głos stanowi obecnie główne narzędzie pracy w większości zawodów. Na początku XX wieku głos był wykorzystywany w około 10% zawodów, podczas gdy dzisiaj – w około 80-90%! zawodów.

Tak więc, przy dzisiejszych wysiłkach głosowych, zdrowy głos, tworzony w komfortowy sposób staje się coraz większym wyzwaniem. O takim głosie marzą osoby zawodowo posługujących się głosem. O taki głos walczą specjaliści – lekarze foniatrzy, logopedzi, trenerzy emisji głosu, czy pedagodzy śpiewu.

16 kwietnia, na całym świecie, przypadają obchody Światowego Dnia Głosu.

Jeśli czujemy:
- chrypkę,
- dyskomfort w czasie mówienia czy śpiewania,
- „gulę w gardle”,
- pieczenie, łaskotanie w gardle,
- mamy trudności w wyrażeniu tego co czujemy głosem,
- nasz głos się męczy, zanika,
- chcemy śpiewać, ale nie mamy pewności czy nasz głos się nadaje,
to kwiecień jest idealnym czasem na zajęcie się swoim głosem!
 
Serdecznie zapraszamy!

Dr hab. n.med. Ewelina Sielska-Badurek