Fizjoterapia uroginekologiczna

 

Leczenie fizjoterapeutyczne zaburzeń funkcji narządów miednicy mniejszej jest formą postępowania zachowawczego w przypadkach związanych z dysfunkcją mięśni przepony miednicy. Jest to tzw. postępowanie konserwatywne.

Wśród najczęściej stosowanych metod fizjoterapeutycznego postępowania zachowawczego wymienić należy ćwiczenia terapeutyczne mięśni dna miednicy, elektrostymulację i biofeedback. Bardzo często powyższe metody są stosowane kompleksowo w trakcie terapii.

Rola fizjoterapeutki uroginekologicznej w naszym Centrum Medycznym Evaclinic nie ogranicza się tylko do:

  • terapii zaburzeń funkcjonalnych w postaci wysiłkowego nietrzymania moczu,
  • dolegliwości ze strony pęcherza nadreaktywnego (parcia naglące) lub
  • obniżenia narządów miednicy mniejszej.

Do jej zadań należy przede wszystkim:

  • opieka nad kobietami ciężarnymi i w połogu, polegająca na nauce odpowiednich zachowań,
  • prawidłowej aktywacji mięśni brzucha,
  • profilaktyce nietrzymania moczu oraz
  • likwidacji ewentualnie występujących powikłań np. w postaci rozstępu mięśni prostych brzucha.

Istotną kwestią jest również właściwe przygotowanie pacjentek, którym zalecana jest operacja.

Potwierdzono naukowo, że szczególnie dobre wyniki operacji nietrzymania moczu czy obniżenia narządów miednicy mniejszej osiąga się, gdy pacjentka przed operacją przeszła trening mięśni dna miednicy pod nadzorem specjalisty.

 

Zapraszamy do zapisu na wizytę do mgr Natalii Wawszczyk

tel.: +48 22 611 00 06

recepcja@evaclinic.pl