dr n. med. Zbigniew Zaręba

Dr n. med. Zbigniew Zaręba jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jego ścieżka zawodowa
jest całkowicie związana z Centralnym Szpitalem Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, 
przy ul. Szaserów.

I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1977 r.,
a II stopień, w 1982 roku w zespole I Kliniki Chirurgicznej,
której kierownikiem był wówczas  prof. Tadeusz Orłowski.
Pan Profesor był także promotorem pracy doktorskiej,
którą obronił w 1980 roku.

Dzięki kolejnemu kierownikowi I Kliniki Chirurgicznej, 
prof. Edwardowi Stanowskiemu, pan doktor Zaręba zainteresował się  chirurgią onkologiczną.

Pod kierunkiem prof. Marka  Nowackiego z Instytutu Onkologii w Warszawie odbył staż specjalizacyjny i zdał egzamin na II stopień z chirurgii onkologicznej w 1989 roku.

Jego zainteresowania skoncentrowały się na diagnostyce i leczeniu chorób piersi. 
Obecnie jest kierownikiem Poradni Chorób Piersi Wojskowego Instytutu Medycznego.